Promotievideo

LIANDER n.v.

Tussen juni en december 2021 legt A.Hak b.v. in opdracht van Liander kabels aan voor de aansluiting van windmolenpark Nij Hiddum Houw. Een kabelroute van ruim 17 kilometer tussen het onderstation in Herbaijum tot aan de inkoopstations in Cornwerd.

De route loopt door de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Súdwest Fryslân en kruist onder andere het Van Harinxmakanaal, het spoor, de Rijksweg A7 en ook particuliere gronden.

MLND heeft een compilatie gemaakt van de werkzaamheden die Liander en A. Hak heeft uitgevoerd. 

Date:
Video:
Kevin Kiewiet, Rick Heikoop, Bram Griep